Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού Πόλης στις Αχαρνές!

09/06/2015

H Simpraxis SPAU ανέλαβε την προμήθεια σε παγκάκια & κάδους μοντέρνου  σχεδιασμού. Η εγκατάσταση τους πραγματοποιήθηκε σε πεζόδρομο στις Αχαρνές.