Μελέτη

Η μελέτη και σχεδιασμός ενός χώρου-πολυχώρου άθλησης και παιδικής χαράς  παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που πηγάζουν από το γεγονός πως κάθε χώρος έχει κάποιες βασικές αρχές λειτουργίας, κάθε ιδιοκτήτης ειδικές προτιμήσεις και απαιτήσεις. Επιπλέον, οι εξελίξεις στον αθλητικό εξοπλισμό και εξοπλισμό ενός περιβάλλοντα χώρου είναι ραγδαίες. Στις σύγχρονες κατασκευές κήπων και διαμόρφωση εξωτερικών χώρων η τεχνολογική πρόοδος, η αλλαγή στο τρόπο ζωής και η εξελισσόμενη κοινωνική δομή επιβάλλουν την εφαρμογή νέων αρχών και προτύπων στο σχεδιασμό του κήπου.

Η εταιρεία Simpraxis SPAU με το εξειδικευμένο προσωπικό της έχει τη δυνατότητα να κάνει τη μελέτη του χώρου, και μετά την οικονομοτεχνική μελέτη του χώρου (τεχνικές περιγραφές υλικών και αναλυτική κατάσταση υλικών -δαπάνης). Οι φωτορεαλιστικές προτάσεις (γραφικά σχέδια) της Simpraxis SPAU είναι πολύ κοντά στη πραγματικότητα λόγω του λογισμικού, που διαθέτει το οποίο είναι τελευταίας τεχνολογίας. Η εταιρεία βρίσκεται σε άμεση επαφή με τις εταιρείες που συνεργάζεται με τους οποίους και συνεργάζεται για τον σχεδιασμό ειδικών έργων και την επίλυση άκρως ειδικών προβλημάτων.

Αυτό που κάνει την εταιρεία Simpraxis SPAU να ξεχωρίζει είναι τα είδη και η ποικιλία των έργων, αλλά και ο τρόπος αντιμετώπισής τους. Κάθε έργο αποτελεί για την εταιρία μοναδικό στόχο, με λειτουργική, αισθητική και κατασκευαστική ποιότητα.

Η εταιρεία Simpraxis SPAU συνεχώς και συστηματικά ενημερώνεται πάνω στις πιο σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού και κατασκευής, καθώς και στις νέες αρχές και πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την συνεχή συνεργασία της εταιρείας με τεχνικούς των μεγαλυτέρων συγχρόνων εταιρειών Ελλάδος και εξωτερικού του κλάδου, και με τις συνεχείς επισκέψεις στις ειδικές διεθνείς εκθέσεις απ' όλο τον κόσμο, που εμπλουτίζουν την εμπειρία που διαθέτει η εταιρεία.

TOP