Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας ΗΛΙΑΣ Φ. ΚΥΡΙΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.- Simpraxis SPAU έχει την χαρά να συνεργάζεται με τον ηγετικό Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E.πιστοποίησε την εταιρεία μας με τα ακόλουθα:

Α. Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001 : 2015 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας 

Β. Διεθνές Πρότυπο EN ISO 14001: 2015 - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Γ. Διεθνές πρότυπο OΗSAS ISO 18001:2007: Συστήματα Διαχείρισης της υγείας & της ασφάλειας στην εργασία  

 

TOP