Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας SPAU.GR MON IKE έχει την χαρά να συνεργάζεται με τον ηγετικό Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E.πιστοποίησε την εταιρεία μας με τα ακόλουθα:

Α. Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001 : 2015 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας 

Β. Διεθνές Πρότυπο EN ISO 14001: 2015 - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Γ. Διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 - Συστήματα Διαχείρισης για την υγεία & την ασφάλεια στην εργασία  

Δ. Διεθνές πρότυπο ISO 50001:2018 - Συστήματα διαχείρισης της ενέργειας  

Ε. Διεθνές πρότυπο ISO 37001:2016  - Συστήματα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας

TOP