Κατασκευή & τοποθέτηση παγκακιών στην κεντρική πλατεία της Βούλας

27/08/2013

H Simpraxis SPAU ανέλαβε την κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων παγκακιών στην κεντρική πλατεία της Βούλας.