Δημιουργία Παιδικής Χαράς σε Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια

06/06/2016

Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια μας εμπιστεύτηκαν για δεύτερη φορά και δημιουργήσαμε μια νέα σύγχρονη παιδική χαρά στο χώρο τους.