Σημάδια φοράς – AS44000

Σημάδια φοράς για επί κοντώ, μήκους – τριπλούν.