Κάλυμμα σκάμματος – AS00222

Κάλυμμα σκάμματος μήκους και τριπλούν.