Μετρητής ύψους επί κοντώ – AT03101

Μετρητής ύψους επί κοντώ έως 6.20m. αλουμινίου.