Σκούπα σκάμματος – AT04031

Σκούπα σκάμματος από αλουμίνιο.