Βαλβίδα επί κοντώ – AS11000

Βαλβίδα επί κοντώ γαλβανισμένη.