Βαλβίδα δίσκου διαιρούμενη

Βαλβίδα διαιρούμενη

AS11040: Βαλβίδα δίσκου 2,150m
AS11050: Βαλβίδα σφύρας 2,135m
AS11060: Βαλβίδα μήκους 2,135m