Μετρητής στροφών – AS20000

Μετρητής στροφών 2 ψηφίων με καμπανάκι