Σημαίες Vinex

Σημαία Vinex 16″x16″ κατασκευασμένη από χοντρό ύφασμα Tetron, ορατή από μεγάλη απόσταση, συνδεδεμένη σε πλαστικό σωλήνα.

VOF-111: Κόκκινο / Λευκό
VOF-112: Κίτρινο / Λευκό