Ορθοστάτης ύψους Vinex – HJS S01

Ορθοστάτης ύψους VInex – HJS S01 Supreme
Διαστάσεις: 52 x 51 x 10 cm