Σφύρα αγώνων Vinex

Σφύρα Vinex χυτή, τορνιρισμένη σε ακριβές βάρος και διάμετρο. Συνοδεύεται από λαβή εγκεκριμένη από την IAAF.

HVI-400: 4 KG/102 MM
HVI-500: 5.00kg / 115 MM (IAAF)
HVI-600: 6 KG/ 115 MM (IAAF)
HVI-726: 7.26 KG/ 120 MM