Πλατό άρσης βαρών

Πλατό άρσης βαρών

 

Διαθέσιμοι κωδικοί:

WGS0002: Πλατό προπόνησης διαστάσεων 2,5×2,5m.

WGS0001: Πλατό αγώνων διαστάσεων 4x4m.