Έδρανα γυμναστικής

EDR 200: Έδρανο γυμναστικής μήκους 2,00m.
EDR 280: Έδρανο γυμναστικής μήκους 2,80m.
EDR 350: Έδρανο γυμναστικής μήκους 3,50m.
EDR 450: Έδρανο γυμναστικής μήκους 4,50m.