Σύνθετο όργανο – 32602

Σύνθετο όργανο

σημ.: Ο χρωματικός συνδυασμός που παρουσιάζεται είναι ενδεικτικός