Τραμπολίνο Εσωτερικού χώρου – Garlando S.p.A.

Με μεταλλικό σκελετό (γαλβανισμένο εσωτερικά και εξωτερικά), στρώμα αναπήδησης αδιάβροχο…

Σετ Τραμπολίνο & δίχτυ ασφαλείας Εξωτερικού χώρου – Garlando S.p.A.

Με μεταλλικό σκελετό (γαλβανισμένο εσωτερικά και εξωτερικά), στρώμα αναπήδησης αδιάβροχο…