Πάγκος αναπληρωματικών από 1m έως 6m- F752/1

Πάγκος αναπληρωματικών 1m, κατασκευασμένος από γαλβανισμένο ατσάλι. Διαθέτει διαφανές πολυκαρμπονικό…

Πάγκος αναπληρωματικών 6m – F751/6

Πάγκος αναπληρωματικών 6m, κατασκευασμένος από γαλβανισμένο ατσάλι. Διαθέτει πολυκαρμπονικό σκέπαστρο…

Πάγκος αναπληρωματικών 5m – F751/5

Πάγκος αναπληρωματικών 5m, κατασκευασμένος από γαλβανισμένο ατσάλι. Διαθέτει πολυκαρμπονικό σκέπαστρο…

Πάγκος αναπληρωματικών 4m – F751/4

Πάγκος αναπληρωματικών 4m,  κατασκευασμένος από γαλβανισμένο ατσάλι. Διαθέτει πολυκαρμπονικό σκέπαστρο…

Πάγκος αναπληρωματικών 3 m – F751/3

Πάγκος αναπληρωματικών 3m,  κατασκευασμένος από γαλβανισμένο ατσάλι. Διαθέτει πολυκαρμπονικό σκέπαστρο…

Πάγκος αναπληρωματικών 2 m – F751/2

Πάγκος αναπληρωματικών, κατασκευασμένος από γαλβανισμένο ατσάλι. Διαθέτει πολυκαρμπονικό σκέπαστρο πάχους…

Πάγκος αναπληρωματικών 1m – F751/1

Πάγκος αναπληρωματικών, κατασκευασμένος από γαλβανισμένο ατσάλι. Διαθέτει πολυκαρμπονικό σκέπαστρο πάχους…

Πάγκος αναπληρωματικών – F792

Πάγκος αναπληρωματικών με καθίσματα τύπου bucket από γαλβανισμένο ατσάλι. Διαθέτει…

Πάγκος αναπληρωματικών – CSL100

Κινητός πάγκος αναπληρωματικών μίας σειράς με καθίσματα τύπου bucket. Κατασκευάζεται…

Πάγκος αναπληρωματικών – CS000

Σταθερός πάγκος αναπληρωματικών μίας σειράς με πλαστικά καθίσματα. Κατασκευάζεται από…

Πάγκος Αναπληρωματικών – BS999

Πάγκος Αναπληρωματικών με μεταλλικό σκελετό και πλαστικό κάθισμα. Επιλογή θέσεων…

Κινητό σκέπαστρο πάγκων αναπληρωματικών

Κινητό σκέπαστρο για πάγκο αναπληρωματικών με μεταλλικό σκελετό που φέρει…

Πάγκος αναπληρωματικών – CSL200

Σταθερός πάγκος αναπληρωματικών δύο σειρών με καθίσματα τύπου bucket. Κατασκευάζεται…

Πάγκος Αναπληρωματικών – CS999

Σταθερός πάγκος αναπληρωματικών μίας σειράς με πλαστικά καθίσματα. Κατασκευάζεται από…

Πάγκος αναπληρωματικών – CS200

Σταθερός πάγκος αναπληρωματικών δύο σειρών με πλαστικά καθίσματα. Κατασκευάζεται από…

Πάγκος αναπληρωματικών – CS888

Σταθερός πάγκος αναπληρωματικών μίας σειράς με πλαστικά καθίσματα. Κατασκευάζεται από…