Μεταλλική περίφραξη

Περίφραξη γηπέδου ύψους 5,50m, περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή από σωλήνα διαμέτρου 60mm…