Περίφραξη “Μολύβι”

Ο φράχτης με μολύβι είναι κατασκευασμένος με μοναδικό σχεδιασμό και…

Μεταλλική περίφραξη

Περίφραξη γηπέδου ύψους 5,50m, περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή από σωλήνα διαμέτρου 60mm…