Κερκίδες εξωτερικού χώρου 1 έως 6 σειρές

Η εν λόγω κερκίδα αποτελείται σχεδόν καθ’ ολοκληρία από μεταλλικά…

Κινητή πτυσσόμενη κερκίδα – KS00003

Κινητή κερκίδα πτυσσόμενου τύπου για την εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.…

Κερκίδες εσωτερικού – εξωτερικού χώρου, 1 έως 3 σειρές

Οι λυόμενες κερκίδες κατασκευάζονται σε μήκη των 250εκ από μεταλλικό…

Κερκίδες εσωτερικού – εξωτερικού χώρου, 4 έως 9 σειρές

Οι λυόμενες κερκίδες κατασκευάζονται σε μήκη των 250εκ από μεταλλικό…

Κάγκελα ασφαλείας

Μεταλλική κατασκευή.