Δημιουργία Χυτού Δαπέδου σε Παιδική Χαρά στην Γλυφάδα

05/12/2016

Η Simpraxis SPAU ανέλαβε την επίστρωση του χυτού δαπέδου σε παιδική χαρά στη Γλυφάδα.