Ανακατασκευή χώρου επισήμων

10/10/2012

Η Simpraxis SPAU αντικατέστησε καθίσματα επισήμων VIP στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας “ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ”.