Αναμόρφωση παιδικής χαράς στο ΠΙΚΠΑ Βούλας

21/04/2013

Πλήρης επισκευή των υπαρχόντων οργάνων παιδικής χαράς, προμήθεια νέων και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στο ΠΙΚΠΑ Βούλας.