Νέα Παιδική χαρά στην Κοντοβάζαινα Αρκαδίας

25/07/2013

Η Simpraxis SPAU ανέλαβε την δημιουργία μίας ακόμα παιδικής χαράς, αυτή την φορά σε ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας, την Κοντοβάζαινα. Διαμόρφωσε τον χώρο & τοποθέτησε όργανα παιδικής χαράς και δάπεδο ασφαλείας.