Αποκατάσταση γηπέδου και δημιουργία ακρυλικού δαπέδου σε Δημοτικό σχολείο του Χαϊδαρίου

03/01/2014

Η Simpraxis SPAU ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου την αποκατάσταση γηπέδου σε σχολείο του Χαϊδαρίου με την δημιουργία ακρυλικού δαπέδου.

Παρά την κακή αρχική κατάσταση του δαπέδου, το συνεργείο της Simpraxis SPAU κατάφερε να επιτύχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.