Αποκατάσταση & επίστρωση ακρυλικού δαπέδου σε Δημοτικό Σχολείο της Βούλας

30/04/2014

Η Simpraxis SPAU ανέλαβε την αποκατάσταση και επίστρωση ακρυλικού δαπέδου στον αύλειο χώρο Δημοτικού σχολείου της Βούλας.