Δημιουργία παιδικής χαράς σε ιδιωτικό χώρο στη Μύκονο

10/05/2014

Η Simpraxis spau δημιούργησε εξ’ ολοκλήρου παιδική χαρά σε ιδιωτικό χώρο στη Μύκονο. Στην αρχή διαμόρφωσε το χώρο, τοποθέτησε τα πλακίδια ασφαλείας και στην συνέχεια εγκατέστησε τα όργανα παιδικής χαράς.

Τραμπάλα

Κούνια παίδων/νηπίων 2 θέσεων

Σύνθετο συγκρότημα

Αναρρίχηση