Τοποθέτηση σύνθετου συγκροτήματος σε δημοτικό παιδικό σταθμό

15/12/2014

Η Simpraxis SPAU τοποθέτησε ξύλινο σύνθετο συγκρότημα σε δημοτικό παιδικό σταθμό.