Επισκευή αθλητικού δαπέδου σε δημοτικό σχολείο της Καλλιθέας

05/01/2015

Η Simpraxis SPAU ολοκλήρωσε την επισκευή του ακρυλικού δαπέδου.