Δημιουργία ακρυλικού αθλητικού δαπέδου μπάσκετ εξωτερικού χώρου

03/04/2015

Η Simpraxis SPAU ανέλαβε την δημιουργία γηπέδου μπάσκετ εξωτερικού χώρου, με την εγκατάσταση αθλητικού ακρυλικού δαπέδου και την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού (μπασκέτες).