Δημιουργία ακρυλικού δαπέδου & προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού σε ιδιωτικό σχολείο της Αττικής

31/08/2016

Η Simpraxis SPAU ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου την αποκατάσταση γηπέδων σε ιδιωτικό σχολείο της Αττικής, με την δημιουργία ακρυλικού δαπέδου και την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού.