Προμήθεια & εγκατάσταση μπασκέτας τοίχου (ειδική κατασκευή) σε ιδιωτικό χώρο στη Σαλαμίνα

18/06/2015

Κατασκευή, προμήθεια & εγκατάσταση μπασκέτας τοίχου (ειδικής κατασκευής σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη αλλά και τις απαιτήσεις ασφαλείας) σε ιδιωτικό χώρο στην Σαλαμίνα.