Αποκατάσταση γηπέδων και δημιουργία ακρυλικών δαπέδων στην Νέα Ιωνία

12/04/2016

Η Simpraxis SPAU ολοκλήρωσε την ανακατασκευή 6 γηπέδων (Μπάσκετ- Τένις) σε έργο στην Νέα Ιωνία , αναλαμβάνοντας την επίστρωση του ακρυλικού δαπέδου.