Πίνακας σκορ για το Βόλεϊ – V726/1

Χειροκίνητος πίνακας σκόρ με 4 σειρές ψηφίων.