Μαγνητικός πίνακας στρατηγικής – B693

Μαγνητικός πίνακας στρατιγικής, διαστάσεων 85 x 60 cm

Συμπεριλαμβάνονται κομμάτια από μαγνήτη