Αεροσυμπιεστής – K806/1

Αεροσυμπιεστής για μπάλες 220 Volt