Βοηθός ανύψωσης για πήχεις – AT03102

Βοηθός ανύψωσης από αλουμίνιο, για πήχη επί κοντώ.