Μετρητής μήκους / τριπλούν – AS11100

Μετρητής μήκους / τριπλούν, μήκους 4,30m. από πολυκαρμπονικό.