Πίνακας αποτελεσμάτων – AS80000

Πίνακας αποτελεσμάτων scoreboard 8 στοιχείων