Σφύρα αγώνων Vinex

Σφύρα αγώνων Vinex κατασκευασμένη από μπρούτζο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της IAAF. Συνοδεύεται από λαβή σφύρας εγκεκριμένη από την IAAF.

HVG-400:  4.00 kg / 95 mm
HVG-545:  5.45 kg / 103 mm
HVG-600:  6.00 kg / 107 mm
HVG-726:  7.26 kg / 110 mm