Σφαίρα προπόνησης Vinex

Σφαίρα προπόνησης Vinex από PVC

ISP-010SR: 1.00 kg / 100 mm
ISP-200SR: 0.20 kg / 65 mm
ISP-500SR: 0.50 kg / 90 mm