Σφαίρες Vinex χυτές

Vinex school
Σφαίρες vinex χυτές

VSP-720: 2.00 kg
VSP-740: 4.00 kg
VSP-750: 5.00 kg
VSP-760: 6.00 kg
VSP-772: 7.26 kg