Σφαίρες αγώνων Vinex

Σφαίρα Vinex Super 200, από ανοξείδωτο ατσάλι με τορνιρισμένες σε ακριβές βάρος και διάμετρο.

VSP-203: 5.45 kg / 103 mm
VSP-207: 6.00 kg / 107 mm
VSP-209: 4.00 kg / 109 mm (IAAF)
VSP-210: 7.26 kg / 110 mm
VSP-295: 4.00 kg / 95 mm (IAAF)