Σφαίρα τορνιρισμένη Vinex

Σφαίρα τορνιρισμένη σε ακριβές βάρος και διάμετρο. Διατίθεται σε διαφορετικά βάρη και διαμέτρους.

VSP-300: 4.00kg / 100 mm.
VSP-303: 4.00kg / 103 mm. (IAAF)
VSP-308A: 4.00kg / 108mm.
VSP-314: 5.45kg / 114 mm.
VSP-319: 6.00kg / 119 mm.
VSP-320: 7.26kg / 120 mm. (IAAF)
VSP-321: 6.25kg / 121 mm.
VSP-325: 7.26kg / 125 mm. (IAAF)
VSP-328: 7.26kg / 128 mm.
VSP-380: 2.50kg / 80 mm.