Δίσκος από λάστιχο Vinex

Δίσκος Vinex από λάστιχο

DRB-100: 1.00kg
DRB-125: 1.25kg
DRB-150: 1.50kg
DRB-160: 1.60kg
DRB-175: 1.75kg
DRB-200: 2.00kg
DRB-750: 0.75kg
DRB-800: 0.80kg