Δίσκος αγώνων Vinex

Δίσκος αγώνων vinex από γαλβανισμένο ατσάλι και κάλυμμα από πλαστικό.

DSR-P10: 1.00kg
DSR-P12: 1.25kg
DSR-P15: 1.50kg
DSR-P16: 1.60kg
DSR-P17: 1.75kg
DSR-P20: 2.00kg