Πάγκος αναπληρωματικών – CS999

Πάγκος αναπληρωματικών σταθερός “Standard” με πλαστικό κάθισμα και προστατευτικό από πολυκαρμπονικό.