Πίνακας ένδειξης αλλαγών – C00937

Πίνακας ένδειξης αλλαγών παικτών, χειροκίνητος.